İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Kişisel Yazılarım
  3. Öğrenim Kredisi Geri Ödeme Takvimi Değişti!

Öğrenim Kredisi Geri Ödeme Takvimi Değişti!

Öğrenim kredisi ve katkı kredisi alan arkadaşlara müjde mi tam olarak bir şey söylemek mümkün değil; ama müjdeymiş gibi lanse edildi genellikle okuduğum yazılarda. Halbuki aynı para daha uzun sürede yine ödenecek; değişen tek şey: ödeme takviminin uzaması… Yani toplu ödeme yaparken cebinizden daha az para, daha fazla ayda çıkacak… Bunu bir çoğu müjde olarak söyledi, çok kişi sevindi ama bazıları da daha uzun süre bizi rahatsız edecek gibi yorumlarda bulundu.

Neyse, konu şu arkadaşlar:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) kanununda yapılan yeni düzenlemeyle kurum Başbakanlık’a bağlandı. “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başbakan, kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığıyla kullanabilecek. YURTKUR, yurt dışında da yurt kurabilecek. YURTKUR Genel Kurulu’nun başkanı, Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanı olacak. Genel Kurul, Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Yükseköğretim Genel Müdürü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, Maliye, İçişleri, Bayındırlık ve İskan ile Sağlık Bakanlıkları’ndan, Devlet Planlama Teşkilatı ile Hazine Müsteşarlıklarından ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan birer temsilci, üniversite rektörleri veya görevlendirecekleri birer öğretim üyesi, Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Kızılay Genel Başkanı veya görevlendirecekleri birer temsilci ile yönetmeliğe göre tespit edilecek dört öğrenci temsilcisinden oluşacak.

YURTKUR Genel Müdürü ve yardımcıları da kurum genel kurulunda yer alacak. Genel Kurul, iki yılda bir toplanacak. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren, en geç 4 ay içinde olağanüstü genel kurul yapılacak, bu toplantıda yönetim kurulu belirlenecek. Olağan genel kurullara ilişkin süreç, bu tarihten itibaren başlayacak. YURTKUR Genel Müdürlüğü, yurt dışında kuracağı yurtlarla ilgili uzman müşavir atayabilecek.

Öğrenim kredisi ödemesi

Kanunda öğrencilerin kuruma olan borçlarına da yeni düzenleme getirildi. Buna göre öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde dört yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde kuruma ödemek zorunda olacak. Borçlunun, kuruma müracaatı esnasında Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borcun ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle kurumca uzatılacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli görülen hallerde hizmet binası, yurt binası ve tesisleri, Toplu Konut Kanunu uyarınca yaptırılabilecek. Bu amaçla, üzerinde bina ve tesis yapılacak Hazineye ait taşınmazların üzerinde kurumun talebi üzerine Maliye Bakanlığı’nca, Kuruma ait taşınmazların üzerinde ise kurumca gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri lehine 49 yılı geçmemek şartıyla kira süresi kadar bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilebilecek. Bu taşınmazların tapu kütüğüne üst hakkına konu taşınmazların üst hakkı süresince amacı dışında kullanılamayacağına, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair şart konulacak. Kanuna eklenen geçici maddeyle, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte kredi almakta olanlar ile kredi borcunu ödeme zamanı henüz başlamamış olanlar, bu borçlarını kredi aldıkları sürede, kredi ödeme zamanı başlayıp borç taksitlerini aksatmadan düzenli olarak ödemekte olanlar ise bakiye borçlarını kalan taksit süresinin iki katı sürede ödeyecek.

 

Durumunuzu kontrol etmek istiyorsanız, şu linke girin : http://www.kyk.gov.tr/YENI_GRODEME/geriOdemeParametreGiris.do

Sonra TC numaranızı yazıp, açılan sayfada işlemlerde ara seçeneğine tıklayın… Yeni ödeme planınız karşınıza çıkacak…

Ben baktım, daha önce 900 küsür TL ödemem gerekirken, şimdi 447 TL ödeyeceğim.

Allah kolaylık versin. 🙂

ARKADAŞLAR BU KONUDA LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BAŞLIĞA TIKLAYIP YENİ YAZIYI OKUYUNUZ!

Öğrenim Kredisi Geri Ödeme Planı

Yorum Ekle

Yorumlar (2)

  1. icon_avatar

    ya bana hiç bir kagıt kürek gelmedi netden girdim baktım ödeme zamanlarıma ödedim 6 ay şimdi ne olacak ne yapmam gerekiyor ltfn yardımcı olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir