Frederic Forrest

6 sene önce

Sinekritik: Sonun Başlangıcı

Sinemanın amaçlarından biri, kendi ideolojik fikirlerini izleyenlere aktarmak/empoze etmek olmamalı; bunun yerine var olan ideolojiyi veya dünya görüşünü belirli kurallar...