Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu 15.10.2009 Gün ve 2009/IK-07/515 Sayılı Kararı

Turkcell’ime uzun süredir kontor yüklemiyorum zaten arama yapmama artık izin vermiyor =) O yüzden pek birileriyle turkcell hattımdan görüşmediğimden herhangi bir mesaj vs. de beklemiyordum ama reklam mesajları artık sık gelmeye başladı derken; bugün gelen bir mesaj internette araştırma yapmama sebeb oldu.

Mesaj içeriği aynen şöyle:  Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu 15.10.2009 gun ve 2009/IK-07/515 sayılı Kararı uyarınca ,hattınıza 9 kontör yüklenmiştir.Detaylı bilgi Ücretsiz 7577070 de ögrenebilirsiniz.

Hemen tabii bende google’de arama yaptım bu konuda; çünkü durup dururken niye bana kontör yollasın ki turkcell =)

Aramam sonucunda elde ettiğim bilgiler;

ANKARA – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin, abonelerine kurum tarafından belirlenen azami fiyat sınırlarının üzerinde tarife uygulaması nedeniyle, imtiyaz sözleşmesinin 13. maddesini, 5809 sayılı kanunun ilgili hükümlerini, GSM azami fiyat çizelgelerinin belirlenmesine ilişkin Kurul kararları hükümlerini ihlal ettiğinin tespit edildiğine” karar verdi.
Kurul, söz konusu uygulamadan dolayı abonelerden fazladan alınan konuşma tutarlarının, iade edilmesine ve şirkete soruşturma açılmasına karar verdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan Kurul kararı şöyle:
“15 Ekim 2009 tarih ve 2009/İK–07/515 sayılı Kurul kararı ile “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin, abonelerine Kurum tarafından belirlenen azami fiyat sınırlarının üzerinde tarife uygulaması nedeniyle, Kurumumuzla imzalamış olduğu imtiyaz sözleşmesinin 13’üncü maddesini, 5809 sayılı kanunun ilgili hükümlerini, GSM azami fiyat çizelgelerinin belirlenmesine ilişkin 25 Mart 2009 tarih ve 2009/DK-07/151 sayılı kurul kararı ile 25 Mart 2009 tarih ve 2009/DK-07/149 sayılı kurul kararı hükümlerini ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede;
-Söz konusu uygulamadan dolayı abonelerden fazladan alınan konuşma tutarlarının iş bu kurul kararının ilgili işletmeciye tebliğinden itibaren en geç 1 ay içerisinde abonelere iade edilmesi,
-Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’ye Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13’üncü maddesi çerçevesinde soruşturma açılması, söz konusu soruşturmayı yürütmek üzere ilgili birim olarak Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın görevlendirilmesi,
-Soruşturma sonucunun, Kurul kararına dönüşmesi süresi boyunca söz konusu ihlale ilişkin olarak ihlalin boyutu, süresi, abonelik türleri, elde edilen haksız kazanç, etkilenen abone sayısı gibi hususlar dahil soruşturma sürecinde değerlendirilecek her türlü bilgi ve belgenin Turkcell İletişim A.Ş tarafından saklanması,
-İş bu Kurul kararının kurum internet sitesinde yayımlanması ve ilgili işletmeciye bildirilmesi hususlarına karar verilmiştir.”
Turkcell: Gerekli girişimler başlatılacak

Öte yandan Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş ile ilgili kararının detayları incelendikten sonra gerekli girişimlerin başlatılacağını duyurdu.
Turkcell’in Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:
“15.10.2009 tarihli ve 2009/İK-07/515 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararı, kurumun internet sitesinde yayımlanmıştır. Azami fiyat sınırlarının üzerinde tarife uygulandığı iddiası ile alınan bu kararın ayrıntıları tarafımıza iletilince incelenecektir. İddianın gerekçeleri ile ilgili detaylı bilgi incelendikten sonra gerekli görülen aksiyon Şirketimizce alınacaktır.”

Alıntı: Dunyagazetesi,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 15.10.2009 tarihli ve 2009/İK–07/515 sayılı kararı uyarınca, bazı kontörlü hat sahibi abonelerin 5 Mayıs-22 Temmuz ; bazı faturalı hat sahibi abonelerin de 15 Mayıs -22 Mayıs tarihleri arasındaki kullanımlarına ilişkin olarak, hatlarına kontor yuklemesi veya kredi girişi yapılacaktır. Söz konusu kontör yüklemeleri ve kredi girişleri 1 -11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yükleme yapılan abonelerimiz, hem SMS yoluyla hem de faturaları aracılığıyla bilgilendirilecektir

Benim anladığım, Turkcell müşterileri üzerinden, faizsiz kredi kullanmıştır.

Önemsiz ama mesajı okuyunca ben ” dolandırıldık mı? Nedir bu? ” gibi soruları kendime soradururken google amca yine imdadıma yetişmiş oldu =) iyi ki varsın google :D

Bazı yorumlar ise aşağıdaki gibi;

Bana da dün 6 kontör geldi. Tanıdıklarımdan bazılarına da 20’nin üstünde geldi.

Kampüs tarifesinde olanlara yükleme yapılmıyormuş malesef

Yazı dolaşımı

Exit mobile version